Καλή Ανάσταση! [31/03/2010]


Ο Δήμος Νέας Ιωνίας σας εύχεται ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης