Εκδηλώσεις για το μπλόκο της Καλογρέζας του Δήμου Ν. Ιωνίας [14/03/2010]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης