Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Πατριάρχου Ιωακείμ 4
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντης: Ανδρέας Κουφάκης.................................................................................... 210-2718550
εσωτ: 105
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κεντρικό)  
Προιστ: Νίκος Μανώλης 210-2718550
εσωτ: 103
Τμήμα  Διαβίβασης και Παραλαβής Υποθέσεων (Κεντρικό)  
Προιστ: Κατερίνα Φοράκη.................................................................................... 210-2718550
εσωτ: 103
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα  Καλογρέζας)
Ανδρέου Δημητρίου & Κρήνης, Καλογρέζα
 
Προιστ: Αντώνης Κρητικός................................................................................. 210-2779360
εσωτ: 10


Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
Κέντρο δια βίου μάθησης
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Debtocracy
Free Recycle
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης