Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Πατριάρχου Ιωακείμ 4
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντης: Ανδρέας Κουφάκης.................................................................................... 210-2718550
εσωτ: 105
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κεντρικό)  
Προιστ: Νίκος Μανώλης 210-2718550
εσωτ: 103
Τμήμα  Διαβίβασης και Παραλαβής Υποθέσεων (Κεντρικό)  
Προιστ: Κατερίνα Φοράκη.................................................................................... 210-2718550
εσωτ: 103
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα  Καλογρέζας)
Ανδρέου Δημητρίου & Κρήνης, Καλογρέζα
 
Προιστ: Αντώνης Κρητικός................................................................................. 210-2779360
εσωτ: 10


Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Debtocracy
Free Recycle
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
EEA
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης