Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσίών
Η Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τα τμήματα που υπάγονται σε αυτή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντρια: Αμαλία Ορφανού.............................................................. 213-2000487
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου  
Προιστ: Χριστίνα Νικολοπούλου................................................................... 213-2000429
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας-Γραμματείας-Πρωτοκόλλου.  
Προιστ: Παναγιώτα Λασκούλη...................................................................... 213-2000488
Τμήμα Προσωπικού  
Προιστ: Μανώλης Σιάσιος.......................................................................... 213-2000414
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης  
 Προιστ: Βάσω Πέτκου..................................................................... 210-2716200


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης