Κανονισμός Λειτουργίας
Κατεβάστε τον κανόνισμό λειτουργίας κάνοντας κλικ εδώ.Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης