Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της από 20-9-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ γίνεται μόνο με ΡΑΝΤΕΒΟΥ για επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο ή προϊστάμενο.


Αιτήσεις αποστέλλονται ΜΟΝΟ με e-mail:  ydom@neaionia.gr

Υποδείγματα αιτήσεων:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:

Για αντίγραφα σχεδίων και στοιχείων από φακέλους οικοδομικών αδειών στέλνετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και παραλαμβάνετε από το ισόγειο της Υπηρεσίας τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την αίτηση, ώρες 9.00-13.00 εκτός Τρίτης.

Πληροφορίες:  213 1617113, 213 1617111


ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΣΤΕΛΕΧΗ):  

Για αντίγραφα οικοδομικής άδειας (στελέχους) στέλνετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.

Πληροφορίες: 213 1617163, 213 1617165, 213 1617170, 213 1617166

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Αιτήσεις στέλνετε στο ydom@neaionia.gr ή στο fax 210 2585778.

Πληροφορίες: 213 1617108, 213 1617158,

Προϊστάμενος:  213 1617166


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Για βεβαίωση χρήσης γης ή όρων δόμησης στέλνετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr και οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.

Για ρυμοτομικά σχέδια επικοινωνήστε τηλεφωνικά.

Πληροφορίες: 213 1617159, 213 1617157, 213 1617131, 213 1617132

Προϊσταμένη: 213 1617154

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:

Μηχανικοί Εφαρμογής: 213 1617126, 213 1617119

Μηχανολογικά: 213 1617117

Φορολογικά: 213 1617164, 213 1617132

Προϊσταμένη: 213 1617123

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ:

Αιτήσεις στέλνετε το ydom@neaionia.gr με το έντυπο Γενικής Αίτησης.

Πληροφορίες: 213 1617137, 213 1617138, 213 1617139, 213 1617140, 213 1617117

Προϊστάμενος: 213 1617168

 

 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης