Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντρια: Αθανασία Παπαχατζή...............................................................................  2131617165
Τμήμα Εφαρμογών Πολεοδομικών Σχεδίων  
Προιστ: Έλλη Αναστασίου.......................................................................................  2131617133
Τμήμα  Έκδοσης Αδειών Δόμησης  
Προιστ: Κατερίνα Σταθοπούλου.................................................................................  2131617123
Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικινδύνων  
Προιστ: Γιώργος Καρούντζος.....................................................................................  2131617141
 Τμήμα Υποστήριξης της Διεύθυνσης  
Προιστ: Μαρία Καραφυλλή.............................................................................................  2131617165Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης