Δήμαρχος


Δήμαρχος: Ηρακλής Γκότσης


Βιογραφικό σημείωμα

• Γεννήθηκε το 1951 στη Νέα Ιωνία.
• Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Σουηδία.
• Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Γιάννη Δομνάκη.
• Από το 1986 έως το 1990 διετέλεσε Δήμαρχος Ν. Ιωνίας.
• Από το 1990 έως 31/12/2010 ήταν Δημοτικός Σύμβουλος.
• Είναι έγγαμος με δύο παιδιά.
• Κατοικεί στη Νεάπολη της Νέας Ιωνίας. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης