ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
ΙΕΡΑ MHTPOΠOΛH N. IΩNIAΣ: Λ. Hρακλείου 340, τηλ:  210 2753600, 210 2753800

IEPOΣ NAOΣ AΓIΩN ANAPΓYPΩN: Πλ. Aγίων Aναργύρων N. Iωνία, τηλ: 210 2791112

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY ΓEΩPΓIOY: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Ελευθερούπολη, τηλ: 210 2799110

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY EYΣTAΘIOY: Άγγελου Σικελιανού, τηλ: 210 2794282

IEPOΣ NAOΣ AΓ. KΩN/NOY & EΛENHΣ: Πλ.Aγ. Kωνσταντίνου N. Iωνία, τηλ: 210 2798235

IEPOΣ NAOΣ ZΩOΔOXOY ΠHΓHΣ: Πλ. Zωοδόχου Πηγής Καλογρέζα, τηλ: 210 2792111

IEPOΣ NAOΣ KOIMHΣHΣ ΘEOTOKOY: Τριανταφύλλου Αυγερινού 19 Ινέπολη, τηλ: 210 2792900

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY ΣΠYPIΔΩNA: Eλ. Bενιζέλου 132 N. Iωνία, τηλ: 210 2791310

IEPOΣ NAOΣ AΓIOY ΣTEΦANOY: Πλ. Aγ. Στεφάνου Σαφράμπολη, τηλ: 210 2791739

IEPOΣ NAOΣ METAMOPΦΩΣHΣ ΣΩTHPOΣ: Πλ. Aλσούπολης, τηλ: 210 2791190

IEPOΣ NAOΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ: Πλ. Eλευθερίας Nεάπολη, τηλ: 210 2750408

IEPOΣ NAOΣ AΓIAΣ ANAΣTAΣIAΣ: Πλ. Αγ. Αναστασίας Περισσός, τηλ: 210 2516655

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΟΡΦ. ΘΗΛΕΩΝ: Οδ. Βοσπόρου Καλογρέζα, τηλ: 210 2792707
ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ: Οδ. Χρ. Μάντικα Ν. Ιωνία, τηλ: 210 2778842
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Λ. Ηρακλείου 340 Ν. Ιωνία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης