Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας (ΔΟΝΝΙΑ)
Ο Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας στεγάζεται επι της οδού Χρυσ. Σμύρνης 16, τηλ. 2102790005.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του οργανισμού εδώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης