Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντης: Μανώλης Σμαραγδάκης................................................................................ 213-2000452
Τμήμα Πολεοδομικής Μέριμνας και Δημοτικών Ακινήτων
(
αρμόδιο για τους κοινοχρήστους χώρους - δεν εκδίδει οικοδομικές άδειες)
 
Προιστ: Μανώλης Σμαραγδάκης.............................................................................. 213-2000476
Τμήμα Μελετών και Κατασκευής Έργων  
Προιστ: Νίκος Γιοβάνης..................................................................................... 213-2000438Υπηρεσίες Τεχνικής ΥπηρεσίαςΚοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης