Διεύθυνση Περιβάλλοντος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ολυμπίας & Ομορφοκκλησιάς
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντης: Ανδρέας Κατσορίδας............................................................................................ 210-2756000
εσωτ: 104
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών  
Προιστ: Βαρβάρα Κόττα.................................................................................... 210-2756000
εσωτ: 110
Τμήμα  Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων  
Προιστ:    ................................................................................ 210-2756000
εσωτ: 107
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας  
Προιστ: Ζαρίφης Δημήτριος......................................................................................... 210-2756000
εσωτ: 121
 Τμήμα Πρασίνου  
Προιστ: Κόκκινος Κωνσταντίνος...................................................................................... 210-2756000
εσωτ: 120
Τμήμα Συντηρήσεων  
Προιστ: Γιάννης Γιακουμάκης.......................................................................................... 210-2756000


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης