Δημοτική Συγκοινωνία
Στη Ν. Ιωνία λειτουργεί τοπική συγκοινωνία με 3 δρομολόγια:

Γραμμή 1: Περισσός - Κέντρο


(*) Με κλικ πάνω στο χάρτη δείτε αναλυτικά τη διαδρομή και τις στάσεις
Δρομολόγια γραμμής Περισσός-Κέντρο
Γραμμή 2: Αλσούπολη - Καλογρέζα - Κέντρο 
 

(*) Με κλικ πάνω στο χάρτη δείτε αναλυτικά τη διαδρομή και τις στάσεις
Δρομολόγια Αλσούπολη - Καλογρέζα - Κέντρο Γραμμή 3: Ειρήνη - Κέντρο  
 

(*) Με κλικ πάνω στο χάρτη δείτε αναλυτικά τη διαδρομή και τις στάσεις
Δρομολόγια  ΕΙρήνη- Κέντρο 
 


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης