Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
Πατριάρχου Ιωακείμ 4
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντης: Ανδρέας Κουφάκης.................................................................................... 210-2718550
εσωτ: 105
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κεντρικό)  
Προιστ: Νίκος Μανώλης 210-2718550
εσωτ: 103
Τμήμα  Διαβίβασης και Παραλαβής Υποθέσεων (Κεντρικό)  
Προιστ: Κατερίνα Φοράκη.................................................................................... 210-2718550
εσωτ: 103
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Παράρτημα  Καλογρέζας)
Ανδρέου Δημητρίου & Κρήνης, Καλογρέζα
 
Προιστ: Αντώνης Κρητικός................................................................................. 210-2779360
εσωτ: 10


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης