Πολιτικοί Γάμοι

Πολιτικός Γάμος

  •      Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο από τον τόπο κατοικίας του καθενός , ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παρακάτω.
  •     Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Αρμόδια υπηρεσία : 
                                            Τμήμα Αστικής Κατάστασης - Ληξιαρχείο 
                                    Λεωφόρος Ηρακλείου 268 - 3ος όροφος


Ώρες εξυπηρέτησης:  
                                              Δευτέρα έως Παρασκευή
                                     09.00 π.μ. - 13.30 π.μ.


Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
                                                  210 2775248
 Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης