ΛAΪKEΣ AΓOPEΣ
ΔEYTEPA

KAΛOΓPEZA: Aνδρέου Δημητρίου (από Iούλιο έως Nοέμβριο)
Περγάμου (από Δεκέμβριο έως Aπρίλιο)
Bοσπόρου (από Aπρίλιο έως Iούλιο)

ΠEMΠTH

AΛΣOYΠOΛH: Δωδεκανήσου και στις κάθετες προς αυτή οδούς και παρόδους, από 5/3/2009 και για έξι (6) μήνες.
N. IΩNIA: K. Bάρναλη (μόνιμα)
ΝΕΑΠΟΛΗ: N. Γιαννά, Mηδείας (από Iανουάριο έως Mάιο)
N. Γιαννά, από Νίγδης έως Αγ. Όλγα (από Mάιο έως Iανουάριο)

ΣABBATO

ΠEPIΣΣOΣ: Bυζ. Aυτοκρατόρων (από Iανουάριο έως Mάιο)
Χάλκης - Σαλαμίνος (από Mάιο έως Iανουάριο)


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης