Αντιδήμαρχοι


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Χρήστος Χατζηιωάννου  Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού & 
Σχολικών Επιτροπών
Ακιανίδου Όλγα Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας

Ξενοφών Κυριακόπουλος   
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Xατζηκωνσταντίνου  Σάββας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Χρήστος Κανλής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης