Αντιδήμαρχοι
 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Βλασσάς Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Χατζησαββίδης Αριστείδης Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Σακκαλόγλου Αγγελική   
Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής,  Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας
Xατζη Ελένη Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής
Αλατσίδου Ελένη Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού 
Καρβουνιάρης Αντώνιος Αντιδήμαρχος Δημοτικής ΑστυνομίαςΓια την απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων πατήστε εδώ και για την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης πατήστε εδώ
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης