Δημοτική Συγκοινωνία
Στη Ν. Ιωνία λειτουργεί τοπική συγκοινωνία με 2 δρομολόγια:

Γραμμή 1: Περισσός - Κέντρο


(*) Με κλικ πάνω στο χάρτη δείτε αναλυτικά τη διαδρομή και τις στάσεις
Δρομολόγια γραμμής Περισσός-Κέντρο
Γραμμή 2: Αλσούπολη - Καλογρέζα - Κέντρο 
 

(*) Με κλικ πάνω στο χάρτη δείτε αναλυτικά τη διαδρομή και τις στάσεις
Δρομολόγια Αλσούπολη - Καλογρέζα - Κέντρο 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης