Επαγγελματικά - Κλαδικά Σωματεία / Συνταξιούχοι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ./FAX
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΒΕ Αγν. Ηρώων 60 - 62 - 14231  Ν. Ιωνία 210 27 76 905
ΣΥΝΔ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝ. ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛ. Ν.Ι. Ερμού 1 - 14234 Ν. Ιωνία 210 27 54 703
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ Νισύρου 20 - 14234 Ν. Ιωνία 210 27 76 787
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ " Π.Ε.Α.Ε.Α." Μπουμπουλίνας 45 - 14234 Ν. Ιωνία  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ " Π.Ο.Ε.Α.Ε.Α." Αγ. Κων/νου 16 - 14231 Ν. Ιωνία 210 27 79 121
ΠΑΝΕΛ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝ. ΕΑΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ " ΠΣΑΕΕΑ" Αγίας Φωτεινής 2 - 14231 Ν. Ιωνία   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Αλέκου Παναγούλη 25Β - 14231 Ν. Ιωνία 210 27 59 925
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Αγίου Γεωργίου 40 - 14234 Ν. Ιωνία  210 27 57 730
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ" Αγίας Ολγας 3 -   14233 Ν. Ιωνία  210 27 76 612
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ  Αγίου Γεωργίου 41- 14234 Ν. Ιωνία  210 27 50 334
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1941 - 44 (Π.Ο.Α.Ε.Α.) Χαρ. Τρικούπη 45 - 10681 Αθήνα 2103811625    210 3817234


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης