Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντρια: Φωτεινή Παπαδοπούλου............................................................................... 210-2793916
εσωτ: 104
Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και πολιτικών Ισότητας Φύλων  
Προιστ: Σωτηροπούλου Κυριακή............................................................................... 210-2793916
εσωτ: 105
Τμήμα  Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  
Προιστ: Μιχάλης Σουρμελής...................................................................................... 210-2793916
εσωτ: 105
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για την Τρίτη Ηλικία  
Προιστ: Ελένη Παπαπαύλου....................................................................................... 210-2793916
 Τμήμα Παιδείας, δια βίου μάθησης-Πολιτισμού  
Προιστ: Αντώνης Στάθης............................................................................................. 210-2132000462


Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης