Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Δ/ντής: Νίκος Παπαδόπουλος.................................................................. 213-2000410
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας  
Προιστ: Βασιλική Πέτκου.......................................................... 213-2000458
Τμήμα Λογιστηρίου και Προϋπολογισμού  
Προιστ: Νίκος Τζες...................................................................... 213-2000424
Τμήμα Προμηθειών  
Προιστ: Βαγγέλης Στυλογιάννης................................................................... 213-2000459
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας  
 Προιστ: Θοδωρής Καλλίτσης.................................................... 213-2000417
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης