Καλώς ήλθατε στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο.

Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, κατά τις δημοτικές εκλογές του 2014, εκλέχθηκε ο Ηρακλής Γκότσης, για την πενταετία 2014-2019.

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, έχει υπό την εποπτεία του τρία Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ):

  • Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας  "ΚΕΒΡΕΦΟ"  (Αγίας Όλγας 10 & Γαληνού, 14234)  
  • ΟΠΑΝ (Προέκυψε από τη συγχώνευση των εξής νομικών προσώπων: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν.Ιωνίας, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν.Ιωνίας και Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας Δήμου Ν.Ιωνίας "ΔΟΝΝΙΑ" (Λ. Ηρακλείου 268, 14231)
  • Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού - "ΚΕΜΙΠΟ" (Πατριάρχου Ιωακείμ 4, 14234). Σύμφωνα με την απόφαση 5/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου το ΚΕΜΙΠΟ παραμένει ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 1765/Β/5-8-2011)
καθώς και 2 Σχολικές Επιτροπές. 

 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης