Αποφάσεις 32ου Δημοτικού Συμβουλίου  [22/12/2011 - ]
Πράξη 416: "Αιτήσεις Δημοτών για κοπές δένδρων"
Αναλυτικά

Πράξη 417: " 14η αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 418: " Επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  για την δωρεάν μεταφορά μαθητών στα δύο σχολεία του Δήμου (ΣΜΕΑ & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2011-2012"
Αναλυτικά

Πράξη 419: "Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” και εκλογή Αντιπροέδρου "
Αναλυτικά

Πράξη 420: " Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη  για την 141/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.,  που αφορά στην έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του,  οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 421: "Επιχορήγηση στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος» "
Αναλυτικά

Πράξη 422: " Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ν. Ιωνίας και του Πηνελόπειου Ιδρύματος"
Αναλυτικά

Πράξη 423: " Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης                                                       μεταξύ του Δήμου Ν. Ιωνίας και της Ο.Σ.Υ. Α.Ε."
Αναλυτικά

Πράξη 424: "Ορισμός  Επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 "
Αναλυτικά

Πράξη 425: " Πρόταση της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων γενικά  (Ν. 1080/80 άρθρο 32) του Δήμου Ν. Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 426: " Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/93) και του Δ.Κ.Κ. 3463/2006"
Αναλυτικά

Πράξη 427: " Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για το θέμα των τραπεζοκόμων"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης