Αποφάσεις 32ου Δημοτικού Συμβουλίου  [22/12/2011 - ]
Πράξη 416: "Αιτήσεις Δημοτών για κοπές δένδρων"
Αναλυτικά

Πράξη 417: " 14η αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 418: " Επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  για την δωρεάν μεταφορά μαθητών στα δύο σχολεία του Δήμου (ΣΜΕΑ & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) για το σχολικό έτος 2011-2012"
Αναλυτικά

Πράξη 419: "Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης” και εκλογή Αντιπροέδρου "
Αναλυτικά

Πράξη 420: " Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη  για την 141/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.,  που αφορά στην έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του,  οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 421: "Επιχορήγηση στο Κοινωφελές Ίδρυμα «Τάκης Σινόπουλος» "
Αναλυτικά

Πράξη 422: " Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ν. Ιωνίας και του Πηνελόπειου Ιδρύματος"
Αναλυτικά

Πράξη 423: " Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου  στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης                                                       μεταξύ του Δήμου Ν. Ιωνίας και της Ο.Σ.Υ. Α.Ε."
Αναλυτικά

Πράξη 424: "Ορισμός  Επιτροπής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 "
Αναλυτικά

Πράξη 425: " Πρόταση της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων γενικά  (Ν. 1080/80 άρθρο 32) του Δήμου Ν. Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 426: " Ορισμός επιτροπών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ (αρ. 11389/93) και του Δ.Κ.Κ. 3463/2006"
Αναλυτικά

Πράξη 427: " Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» για το θέμα των τραπεζοκόμων"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης