Αποφάσεις 25ου Δημοτικού Συμβουλίου  [10/10/2011 - ]

Πράξη 310: "Συζήτηση επί αιτήματος του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Νέας Ιωνίας σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των τελευταίων μέτρων της κυβέρνησης (υποβάθμιση των υπηρεσιών των Δήμων, εφεδρεία, ενιαίο μισθολόγιο)"
ΑναλυτικάΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης