Αποφάσεις 27ου Δημοτικού Συμβουλίου  [14/11/2011 - ]
Πράξη 334: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στην Καθαριότητα του Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 335: "Ανανέωση – παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Ανδ. Κάλβου 73"

Πράξη 336: "Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (Καππαδοκίας 18)"

Πράξη 337: "Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (Πλ. Ελευθερίας 10)"

Πράξη 338: "Ανανέωση – παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Σαλαμίνος 7"

Πράξη 339: "Προσδιορισμός θέσης υπαίθριας διαφήμισης Φαρμακείου στην οδό Ευτέρπης 58"
Αναλυτικά

Πράξη 340: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των ακινήτων"
Αναλυτικά

Πράξη 341: "Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 342: "12η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 343: "Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους"
Αναλυτικά

Πράξη 344: "Φιλοξενία Αντιπροσωπείας από την Αλάνια"
Αναλυτικά

Πράξη 345: "Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 299/30.9.2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ν. Ιωνίας και του Πηνελόπειου Ιδρύματος» και λήψη νέας απόφασης"
Αναλυτικά

Πράξη 346: "Άσκηση πολιτικής αγωγής του Δήμου Νέας Ιωνίας ενώπιον του Γ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκασή της από 15/4/2010 μηνυτήριας αναφοράς του κ. Χρήστου Δημάρη κατά του κ. Νικολάου Δακουτρού, κ. Παναγιώτη Βλάμου κλπ."
Αναλυτικά

Πράξη 347: "Κανονισμός λειτουργίας Κ.Α.Π.Η."
Αναλυτικά

Πράξη 348: "Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης"
Αναλυτικά

Πράξη 349: "Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο"
Αναλυτικά

Πράξη 350: "Κατανομή αδιάθετου ποσού 15.000,00€ από προηγούμενη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης"
Αναλυτικά

Πράξη 351: "Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Μάιος- Ιούνιος"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης