Αποφάσεις 27ου Δημοτικού Συμβουλίου  [14/11/2011 - ]
Πράξη 334: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στην Καθαριότητα του Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 335: "Ανανέωση – παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Ανδ. Κάλβου 73"

Πράξη 336: "Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (Καππαδοκίας 18)"

Πράξη 337: "Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου (Πλ. Ελευθερίας 10)"

Πράξη 338: "Ανανέωση – παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Σαλαμίνος 7"

Πράξη 339: "Προσδιορισμός θέσης υπαίθριας διαφήμισης Φαρμακείου στην οδό Ευτέρπης 58"
Αναλυτικά

Πράξη 340: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή έκτακτης εισφοράς επί των ακινήτων"
Αναλυτικά

Πράξη 341: "Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 342: "12η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 343: "Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους"
Αναλυτικά

Πράξη 344: "Φιλοξενία Αντιπροσωπείας από την Αλάνια"
Αναλυτικά

Πράξη 345: "Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 299/30.9.2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ν. Ιωνίας και του Πηνελόπειου Ιδρύματος» και λήψη νέας απόφασης"
Αναλυτικά

Πράξη 346: "Άσκηση πολιτικής αγωγής του Δήμου Νέας Ιωνίας ενώπιον του Γ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκασή της από 15/4/2010 μηνυτήριας αναφοράς του κ. Χρήστου Δημάρη κατά του κ. Νικολάου Δακουτρού, κ. Παναγιώτη Βλάμου κλπ."
Αναλυτικά

Πράξη 347: "Κανονισμός λειτουργίας Κ.Α.Π.Η."
Αναλυτικά

Πράξη 348: "Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης"
Αναλυτικά

Πράξη 349: "Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο"
Αναλυτικά

Πράξη 350: "Κατανομή αδιάθετου ποσού 15.000,00€ από προηγούμενη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης"
Αναλυτικά

Πράξη 351: "Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα Απρίλιος-Μάιος- Ιούνιος"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης