Αποφάσεις 31ου Δημοτικού Συμβουλίου  [12/12/2011 - ]

Πράξη 393: "Αιτήσεις Δημοτών για κοπές δένδρων"
Αναλυτικά

Πράξη 394: " Αλλαγή θέσης της Βιολογικής Αγοράς "
Αναλυτικά

Πράξη 395: "Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ445 της περιοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας για τον χαρακτηρισμό του σε χώρο κοινωφελών δημοτικών χρήσεων (πολιτιστικών – εκπαιδευτικών – αθλητικών δραστηριοτήτων"
Αναλυτικά

Πράξη 396: "Κατανομή ποσού 114.010,64€ δ΄ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης "
Αναλυτικά

Πράξη 397: "Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους"
Αναλυτικά

Πράξη 398: "Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού, έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 399: "Αποδοχή πρότασης Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών για συνεργασία σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα"
Αναλυτικά

Πράξη 400: "Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την πενταμελή Επιτροπή λειτουργίας του Δημοτικού Παντοπωλείου"
Αναλυτικά

Πράξη 401: "Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ "
Αναλυτικά

Πράξη 402: "Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών – αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., για το έτος 2012 "
Αναλυτικά

Πράξη 403: " Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  “Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων έτους 2010”
Αναλυτικά

Πράξη 404: "Παράταση της προθεσμίας του έργου “Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων έτους 2010”  "
Αναλυτικά

Πράξη 405: "Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Ασφαλτοταπήτων Δημοτικών Οδών”  "
Αναλυτικά

Πράξη 406: "Μετατόπιση περιπτέρου της κ. Μπελεμεζή Βασιλικής, στην οδό Βυζ. Αυτοκρατόρων, έμπροσθεν των καταστημάτων JUMBO& LIDL  "
Αναλυτικά

Πράξη 407: "Ανανέωση συνδρομής σε διαδικτυακή βάση δεδομένων, για το έτος 2012"
Αναλυτικά

Πράξη 408: "Επιστροφή χρημάτων"
Αναλυτικά

Πράξη 409: "Επιστροφή χρημάτων από παράβολο διαμονής αλλοδαπών"
Αναλυτικά

Πράξη 410: "Επιστροφή χρημάτων από παράβολο απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας"
Αναλυτικά

Πράξη 411: "Επιστροφή χρημάτων από τέλη πεζοδρομίων"
Αναλυτικά

Πράξη 412: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2009"
Αναλυτικά

Πράξη 413: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2009"
Αναλυτικά

Πράξη 414: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

Πράξη 415: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

 Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης