Αποφάσεις 28ου Δημοτικού Συμβουλίου  [28/11/2011 - ]
Πράξη 352: "Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη  για την 29/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ), που αφορά στην: έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 353: "Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη  για την 77/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.                              (Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας) του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, που αφορά στην έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 354: "Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 315/31.10.2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά, στη “Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Ιωνίας και της Ο.Σ.Υ. Α.Ε.” και λήψη νέας απόφασης"
Αναλυτικά

Πράξη 355: "Αιτήσεις Δημοτών για κοπές δένδρων"
Αναλυτικά

Πράξη 356: "5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων"
Αναλυτικά

Πράξη 357: "13η αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 358: "Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη  για την 114/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο., που αφορά στην έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 359: "Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Ενοποίηση χώρων πρασίνου και κατασκευή δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας στη συνοικία Περισσού (Πράσινη ζωή στην πόλη)”
Αναλυτικά

Πράξη 360: "Αποδοχή ποσού 114.010,64€ δ΄ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης"
Αναλυτικά

Πράξη 361: "Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους"
Αναλυτικά

Πράξη 362: "Αντικατάσταση αντιπροσώπου του Δήμου στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.)"
Αναλυτικά

Πράξη 363: " Συγκρότηση Επιτροπής παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 267/21-8-1998 (ΦΕΚ 95/Α/98), στην Δ/νση πολεοδομίας Δήμου Ν. Ιωνίας "
Αναλυτικά

Πράξη 364: "  Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πέτρου Μπουρδούκου,από την Επιτροπή Σχεδίου Πόλεως και ορισμός νέου σε αντικατάστασή του"
Αναλυτικά

Πράξη 365: " Καθορισμός Συντελεστών Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για το έτος 2012 "
Αναλυτικά

Πράξη 366: "Καθορισμός Συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων,   για το έτος 2012  "
Αναλυτικά

Πράξη 367: " Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου Νέας Ιωνίας "
Αναλυτικά

Πράξη 368: " Καθορισμός τελών χρήσης Πεζοδρομίων από ανοικοδομούντες,  έτους 2012"
Αναλυτικά

Πράξη 369: " Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειώνκαι λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2012  σε εμπορικά καταστήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος "
Αναλυτικά

Πράξη 370: " Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων από περιπτερούχους, για το έτος 2012 "
Αναλυτικά

Πράξη 371: "  Παραχώρηση χώρου και καθορισμός τέλους έτους 2012 για τους μικροπωλητές κατά τις περιόδους ΠΑΣΧΑ και ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ"
Αναλυτικά

Πράξη 372: " Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων  από μικροπωλητές για θρησκευτικές εορτές και πανηγύρεις έτους 2012 "
Αναλυτικά

Πράξη 373: " Καθορισμός τελών για την δωρεάν διανομή τύπου στους σταθμούς Η.Σ.Α.Π. και λοιπούς χώρους,  για το έτος 2012 "
Αναλυτικά

Πράξη 374: " Συζήτηση επί της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής για τη σφράγιση του υπαίθριου χώρου στο Ο.Τ. 150"
Αναλυτικά

Πράξη 375: " Αγορά ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας (χώρος στάθμευσης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου,  γηπέδου αποθήκευσης κ.λ.π.)"
Αναλυτικά

Πράξη 376: " Κανονισμός Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου "
Αναλυτικά

Πράξη 377: " Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη, επί της υπ΄ αριθμόν 75/11.11.2011 πράξηςτου Διοικητικού Συμβουλίου  του νομικού προσώπου με την επωνυμία: Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας  (Ο.Π.Α.Ν.), που αφορά στην ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)"
Αναλυτικά

Πράξη 378: " Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 60/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.   (Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας) του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής , που αφορά στην έγκριση απολογισμού του ετήσιου προγράμματος Δράσης,  έτους 2010, του πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 379: " Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη   για την 61/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.(Οργανισμό Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας) του Δήμου Ν. Ιωνίας Αττικής,  που αφορά στην έγκριση του ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2010   και της τελικής αναμόρφωσης του πρώην Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Ιωνίας "
Αναλυτικά

Πράξη 380: " Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου  Διαμόρφωση πεζοδρομίων οδού Σμύρνης"
Aναλυτικά

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης