Αποφάσεις 26ου Δημοτικού Συμβουλίου  [31/10/2011 - ]
Πράξη 311: "Έγκριση μετάβασης Αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Εξωτερικό"
Αναλυτικά

Πράξη 312: "Αντικατάσταση  της Δημοτικής Συμβούλου κ. Δέσποινας Θωμαΐδου από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησής της από την Παράταξη: Νέα Ιωνία για Ανθρώπινη Πόλη (Νέα Ιωνία – Νέα άποψη)"
Αναλυτικά

Πράξη 313: "4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων"
Αναλυτικά

Πράξη 314: "11η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 315: "Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέας Ιωνίας και Ο.Σ.Υ. Α.Ε."
Αναλυτικά

Πράξη 316: "Συζήτηση επί αιτήματος Επιτροπής Κατοίκων για την κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της Πλατείας Τσαλδάρη"
Αναλυτικά

Πράξη 317: "Παράταση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: “Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 318
: "Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 319: "Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:“Κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση Παιδικού Σταθμού (πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α.) Νέας Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 320: "Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση Παιδικού Σταθμού (πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α.) Νέας Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 321: "Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υποδομών χώρων αναψυχής και χώρων περιπάτου Δήμου Νέας Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 322: "Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Επισκευή στοιχείων φέροντος οργανισμού του 1ου ΤΕΕ Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 323: "Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εξωτερικών χώρων & χρωματισμοί του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 324: "Μετατόπιση περιπτέρου κας Μπελεμεζή Βασιλικής στην Πλατεία Σημηριώτη"
Αναλυτικά

Πράξη 325: "Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η., επ΄ ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας των ηλικιωμένων"
Αναλυτικά

Πράξη 326: "Καταβολή αμοιβής στον Δικηγόρο κ. Κυριάκο Κουτρούλη (άρθρο 281 παρ. 3 Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/2009)"
Αναλυτικά

Πράξη 327: "Διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου"
Αναλυτικά

Πράξη 329: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

Πράξη 330: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

Πράξη 331: "Απόσυρση από την κυκλοφορία και εκποίηση παλαιού αυτοκινήτου"
Αναλυτικά

Πράξη 332: "Έγκριση άρσης από την κυκλοφορία και εκποίησης του με αρ. κυκλ. ΜΕ 68579 Μηχανήματος έργων (Σαρώθρου) του Δήμου"
Αναλυτικά

Πράξη 333: "Καταστροφή άχρηστων, μη αξιοποιήσιμων αντικειμένων"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης