Αποφάσεις 26ου Δημοτικού Συμβουλίου  [31/10/2011 - ]
Πράξη 311: "Έγκριση μετάβασης Αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο Εξωτερικό"
Αναλυτικά

Πράξη 312: "Αντικατάσταση  της Δημοτικής Συμβούλου κ. Δέσποινας Θωμαΐδου από τη θέση του τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω ανεξαρτητοποίησής της από την Παράταξη: Νέα Ιωνία για Ανθρώπινη Πόλη (Νέα Ιωνία – Νέα άποψη)"
Αναλυτικά

Πράξη 313: "4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων"
Αναλυτικά

Πράξη 314: "11η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 315: "Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέας Ιωνίας και Ο.Σ.Υ. Α.Ε."
Αναλυτικά

Πράξη 316: "Συζήτηση επί αιτήματος Επιτροπής Κατοίκων για την κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της Πλατείας Τσαλδάρη"
Αναλυτικά

Πράξη 317: "Παράταση προγραμματικής σύμβασης για το έργο: “Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 318
: "Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Προσθήκη στο 11ο, 15ο, 18ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 319: "Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:“Κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση Παιδικού Σταθμού (πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α.) Νέας Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 320: "Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση Παιδικού Σταθμού (πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α.) Νέας Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 321: "Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υποδομών χώρων αναψυχής και χώρων περιπάτου Δήμου Νέας Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 322: "Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Επισκευή στοιχείων φέροντος οργανισμού του 1ου ΤΕΕ Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 323: "Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: “Συντήρηση εξωτερικών χώρων & χρωματισμοί του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας”
Αναλυτικά

Πράξη 324: "Μετατόπιση περιπτέρου κας Μπελεμεζή Βασιλικής στην Πλατεία Σημηριώτη"
Αναλυτικά

Πράξη 325: "Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Εκδηλώσεις των Κ.Α.Π.Η., επ΄ ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας των ηλικιωμένων"
Αναλυτικά

Πράξη 326: "Καταβολή αμοιβής στον Δικηγόρο κ. Κυριάκο Κουτρούλη (άρθρο 281 παρ. 3 Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 36 Ν. 3801/2009)"
Αναλυτικά

Πράξη 327: "Διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου"
Αναλυτικά

Πράξη 329: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 3ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

Πράξη 330: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 7ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

Πράξη 331: "Απόσυρση από την κυκλοφορία και εκποίηση παλαιού αυτοκινήτου"
Αναλυτικά

Πράξη 332: "Έγκριση άρσης από την κυκλοφορία και εκποίησης του με αρ. κυκλ. ΜΕ 68579 Μηχανήματος έργων (Σαρώθρου) του Δήμου"
Αναλυτικά

Πράξη 333: "Καταστροφή άχρηστων, μη αξιοποιήσιμων αντικειμένων"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης