20η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής  [09/12/2019 - ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Νέα Ιωνία:   05/12/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                                              Συνεδρίαση 20η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 20η                         
Αρ. πρωτ: 
Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 και ώρα  14:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας Κουτσουπιάς που βρίσκεται επί της οδού Ινεπόλεως 2    Αναλυτικά
2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο ακακιών και μιας λεμονιάς που βρίσκονται στην Πάροδο Κρήτης 36-42    Αναλυτικά
3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς που βρίσκεται επί της οδού Μπιζανίου 15    Αναλυτικά
4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοματάδων 16Β   Αναλυτικά
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Μυριοφύτου 22   Αναλυτικά
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Μεσσηνίας 29   Αναλυτικά
7.    Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο των οδών Π.Π. Γερμανού 20 και Κ. Βάρναλη   
8.    Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της Λ. Ηρακλείου, έναντι του αριθμού 141έμπροσθεν του σταθμού ΗΣΑΠ Περισσού
9.    Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, στην απέναντι πλατεία από το κατάστημά της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της ΑΦΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ επί της οδού ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ αρ. 23

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
                                    
          

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΠίνακας Αποδεκτών
Τακτικά Μέλη:
 
κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη
κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη
κ. Σωτήριο Σκευοφύλαξ
κ. Βασίλη Χριστοδούλου
κ. Ιωάννη Ιωάννου
κ. Ελένη Αλατσίδου
κ. Σάββα Χατζηκωνσταντίνου
κ. Κωνσταντίνο Κατιμερτζόγλου


Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Γεώργιο Στέφα
κ. Αναστασία Κλάρα
κ. Ελένη Χατζή
κ. Ελένη Γρίβα
κ. Όλγα Ακιανίδου
κ. Αλέξανδρο Ματθαίου
κ. Θεόδωρο Χαμαλίδη
       


Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
           κ. Διευθυντή Περιβάλλοντος
          
          
          
Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης