10η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής  [15/04/2019 - ]

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Νέα Ιωνία:
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 10η                          Συνεδρίαση 10η
Αρ. πρωτ: 

Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Απριλίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.    Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018.
Αναλυτικά
2.    Τροποποίηση της Παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Αμμοχώστου 2.
3.    Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οδό Καππαδοκίας 18.
4.    Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου στην οδό Καϊρη 5.
5.    Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου στην οδό Θυατείρων 2.
6.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου του στην οδό Αλαμάνας 37.
7.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. Αναπηρικού Αυτοκινήτου του στην οδό Αναγεννήσεως 4-6.
8.    Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου του στην οδό Σύλλης 2Α.
                                                                 
                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                           – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


                                      ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
          





ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Πίνακας Αποδεκτών
Τακτικά Μέλη:
 
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Κατημερτζή Όλγα
κ. Κυριακόπουλος Ξενοφών
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Γεωργούδης Δημήτριος
κ. Ακιανίδου Όλγα
κ. Κανλής Χρήστος   
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου Βασίλη
       


Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
          




Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης