9η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής  [18/03/2019 - ]
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Νέα Ιωνία: 14-3-2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 9η                                                                                        Συνεδρίαση 9η
Αρ. πρωτ: 
Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 18 Μαρτίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ , για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1.    Συμπληρωματικά έγγραφα για έγκριση εργασιών σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αλαμάνας 40 (σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 4/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής)   Αναλυτικά

                                              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
          
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

     Πίνακας Αποδεκτών
     Τακτικά Μέλη:
 
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Κατημερτζή Όλγα
κ. Κυριακόπουλος Ξενοφών
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

    Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Γεωργούδης Δημήτριος
κ. Ακιανίδου Όλγα
κ. Κανλής Χρήστος   
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου Βασίλη
       

Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
 


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης