8η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής  [12/03/2019 - ]

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Νέα Ιωνία:  8/3/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 8η                                                                                 Συνεδρίαση 8η
Αρ. πρωτ: 

Προς : Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

 
       Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΡΙΤΗ 12 Μαρτίου 2019 και ώρα  13:00 μ.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων,  στον πεζόδρομο Μ. Ασίας για την επιχείρηση μερικής επεξεργασίας «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας του ΛΕΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται επί των οδών Αλατσάτων 20 και Μικράς Ασίας.
Αναλυτικά
                 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών
     Τακτικά Μέλη:
 

κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Κατημερτζή Όλγα
κ. Κυριακόπουλος Ξενοφών
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

    Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Γεωργούδης Δημήτριος
κ. Ακιανίδου Όλγα
κ. Κανλής Χρήστος   
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου Βασίλη

 Κοιν:
           κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικής ΥπηρεσίαςΕπιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης