16η Συνεδρίαση Ποιότητας Ζωής  [31/07/2019 - ]
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νέα Ιωνία:   25/07/2019
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 16η                                                                                             Συνεδρίαση 16η
Αρ. πρωτ: 
Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας
(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΕΤΆΡΤΗ 31 Ιουλίου 2019 και ώρα  10:00 π.μ , για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:
  1.     Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου 88Α και Ρίμινι 44.    Αναλυτικά
  2.     Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο επί της οδού Μεσολογγίου στην επιχείρηση αναψυχής «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας της ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Μεσολογγίου 59.  Αναλυτικά
                                                                 
               
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

    Τακτικά Μέλη:
κ. Βανδώρος Σπυρίδων
κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
κ. Δημητσάνου Αναστασία
κ. Κατημερτζή Όλγα
κ. Κυριακόπουλος Ξενοφών
κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
κ. Μανούρης Παναγιώτης
κ. Θωμαϊδου Δέσποινα

    Αναπληρωματικά Μέλη:   
κ. Γεωργούδης Δημήτριος
κ. Ακιανίδου Όλγα
κ. Κανλής Χρήστος   
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου Βασίλη
       


Κοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
           κ. Διευθυντή Περιβάλλοντος
          


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης